Aktuellt

Höörs Musiksällskap

Söndag 20 maj kl 18

 

Rytmkraft och klanger, Damkör och slagverksensemble från Malmö Musikhögskola

Damkören vid Musikhögskolan i Malmö framför i maj 2018

tillsammans med slagverksstudenter på musikerutbildningen detta

rytmiska, klangfulla, omväxlande och nyskapande konsertprogram.

 

Temat för konserten är musik skriven för sopran- och altröster tillsammans med slagverksinstrument, body percussion, rytmiska effekter och ibland även redskap från hushållet som man också kan göra vackra och intressanta ljud med. Publiken får bl.a. avnjuta musik av Erik Esenvalds, Ulrika Emanuelsson, Pär Olofsson och Stephen Leek. En lekfull och folklig touch vilar över urvalet, som präglas av stor omväxling och många överraskningar för publiken.

 

Slagverksstudenterna handleds av universitetslektor Lennart Gruvstedt. Körsångarna – som också spelar ett och annat instrument denna konsert – dirigeras av universitetslektor Lena Ekman Frisk. I konserten kommer också att uruppföras ett stycke, specialskrivet för konstellationen damkör och slagverk, av en kompositionsstudent vid Musikhögskolan i Malmö, under handledning av professor Rolf Martinsson.